membrii-cse-2016-2017

LICEUL TEHNOLOGIC

COSTEŞTI-ARGEŞ

An şcolar 2016-2017

Componenţa Consiliului şcolar al elevilor

 

Nr. crt. Functia Nume si prenume clasa
1. Presedinte Radu Iuliana XB
2. Vicepresedinte Jucătoru Dana XIC
3. Secretar Steriop Elena IXC
4. Dir. Dep.Avocatul elevului Văduva Minodora XIIA
5. Dir. Dep.Formare si educatie nonformala Nistorel Marian Răzvan IXB
6. Dir. Dep. Formare si educatie nonformala Dulduruc Marius XD
7. Dir. Dep.Programe de cultura, de sport, de educatie si de tineret Stan Marian XID
8. Dir. Dep.resurse umane, financiare si de voluntariat Dumitru Dănuţ XIIB
9. Reprezentant C.S.E. în C.A. Linţoiu Claudia Roxana XIIC
10. Membru Saulea Alexandru Florin IXA
11. Membru Bulf Vasile Damian IXD
12. Membru Stan Ionuţ George IX C
13. Membru Rădoi Alina XA
14. Membru Vişinescu Andreea Maria XC
15. Membru Chiriţă Leon Adrian XE
16. Membru Turcu Bodan Nicolae XIA
17. Membru Grigore Marius Eugen XIB

 

Întocmit,

Coordonator de programe şi proiecte educative,

Prof. Drăguţ Violeta