Facilitati si Resurse

Baza materială este alcătuită din:

 • 12 săli de clasă
 • 2 laboratoare de informatică cu acces la Internet
 • 1 laborator de fizică
 • 1 laborator de chimie
 • 1 cabinet de electrotehnică
 • 1 cabinet legislaţie
 • 1 cabinet psihopedagogic 
 • ateliere, service
 • bibliotecă şcolară cu 27100 volume
 • cămin internat
 • cantină cu sală de mese