Presentation1

Şcoala noastră, situată într-un mic oraş de câmpie aflat aproape de    municipiul Piteşti, priveşte cu încredere şi deschidere spre un învăţământ de calitate care să le permită absolvenţilor să devină cu adevărat cetăţeni europeni.

Liceul Tehnologic se găsește în localitatea Costești, situată la 25 km de Pitești pe DN 65 A.
Liceul Tehnologic Costești – Argeș a fost înființat în anul 1962 sub denumirea de Școală Profesională de Mecanici Agricoli, funcționând pe lângă S.M.T. Costești, unitate specializată pentru mecanizarea agriculturii din zona de sud a județului Argeș.
În anul 1974, unitatea de invățământ a început să școlarizeze și elevi de liceu funcționând sub denumirea de Liceul Agricol pană în anul 1984, când prin Ordonanța Ministerului Agriculturii s-a transformat, ca denumire, în Liceul Agroindustrial, ulterior denumirea fiind cea de Grup Școlar Agricol Costești.
Începand cu anul școlar 2012 – 2013 denumirea sub care functionează este LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI.
Deși a inceput prin a pregăti elevi pentru meseria de tractorist, instituția noastră școlară a încercat să tină pasul cu cerințele elevilor și părinților, cu transformările economice ale tării, cu piața forței de muncă. Astăzi, sunt școlarizați elevi în profilele tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului respectiv în domeniile: mecanică, electromecanică, comerț și agricultură.
Școala are o bogată tradiție în pregătirea elevilor și în vederea integrării acestora în diferite domenii de activitate, dar și în obținerea de rezultate deosebite la olimpiadele tehnice și concursurile profesionale la nivel județean și național.
În prezent Liceul Tehnologic se ocupă, prioritar, de formarea profesională din domeniul mecanic, dar în ultimii ani au fost introduse cu succes și meserii din domeniul electrotehnic și economic, precum și resurse naturale și protecția mediului.
Unitatea noastră școlară a stabilit un parteneriat activ, deschis și eficace cu unitățile școlare de profil din județ, precum și cu agenții economici din domeniul agriculturii și nu numai, asigurând astfel condiții bune pentru realizarea schimbului de experiență și a bazei pentru efectuarea instruirii practice.

Liceul Tehnologic Costeşti are următoarele calificări :

Liceu

– Tehnician transporturi

– Tehnician mecatronist

–  Tehnician electromecanic

– Tehnician în activităţi de comrț

– Tehnician în agricultură ecologică

Şcoala profesională

– mecanic auto

– mecanic agricol

–  sudor

– lucrător în agricultură ecologică